"potok podél komunikace na Chlum - nová propust nad Vodruškovými (Děčín); 14.1.2011 12:53"