"potok podél komunikace na Chlum - nová propust nad Vodruškovými (Děčín) - výtok; 14.1.2011 12:53"