"potok podél komunikace na Chlum - propust u odbočky ke Smíškům (Děčín) - vtok; voda né a né téct do pravého úhlu do nově položené propusti !!! Raději si tvrdošíjně teče stále rovně. Potvora jedna! 14.1.2011 12:55"