"potok podél komunikace na Chlum - voda si opět našla cestu nejmenšího odporu mimo nově položenou propust a hledá si nové koryto, kde jinde než zase po silnici (Děčín); 14.1.2011 12:56"