"potok podél komunikace na Chlum - voda si opět našla cestu mezi nově postavenou opěrnou zdí a vozovkou, místo toho aby tekla vedlejším korytem vlevo (Děčín); 14.1.2011 12:56"