"potok podél komunikace na Chlum - voda si opět našla cestu mezi nově postavenou opěrnou zdí a vozovkou. V této části se vrací po nedokončené opěrné zdi zpět do koryta (Děčín); 14.1.2011 12:56"

This is the last image

Start over

Previous imagePrev