Chlum, Děčín XXXIV

   Hlavní stránka       Kde leži   
Aktuality: 2006 - 2009
4.7.2009Ničivá vodní průtrž zasáhla i Chlum

Chlum, stejně jako ostatní části Děčína, byl zaplaven obrovským přívalem deště. Z místní komunikace v Horním Chlumu se stal potok. Hloubka vody tekoucí po místní komunikaci dosahovala místy až 10 cm. Kolik vody asi muselo protéct Dolním Chlumem, když teklo takové množství vody téměř na vrcholu? Voda vyplavila několik domů, podemlela a zničila příjezdovou komunikaci na Chlum. (více zde...)

1.1.2009Chlum je novou městskou částí Děčína

Chlum se stal od 1. ledna 2009 novou městskou částí, Děčín XXXIV – Chlum. Chlum vznikl jako samostatná obec někdy ve 14. století. K městu Děčín se přičlenila v osmdesátých letech minulého století (k městské části Bechlejovice jako Děčín XXVI). Hlavním důvodem této změny byl fakt, že některá popisná čísla domů byla (mezi Bechlejovice a Chlumem) duplicitní, což mělo za následek špatnou orientaci, např. při poruchách elektřiny či vody nebo při doručování poštovních zásilek.

19.05.2007prodloužení platnosti mírnějšího hygienického limitu pitné vody pro vodovod Děčín – Chlum

na žádost SČVaK prodloužila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje platnost mírnějšího hygienického limitu pro dusičnany v pitné vodě z vodovodu Děčín – Chlum (zdroj Chlum-studna). Průběžné kontroly pitné vody za období 01/2005 – 03/2007 prokázaly, že naměřené hodnoty dusičnanů se v dané lokalitě pohybovaly v rozmezí 40,4 – 58,9 mg/l. Podle KHS nesmí množství naměřených dusičnanů překročit limit 60 mg/l. Za předpokladu, že k překročení této meze nedojde, bude povolení sníženého limitu platit do 30.6.2010. Po tomto termínu již další prodloužení mírnějšího hygienického limitu pro dusičnany v pitné vodě nebude možné, ŠČVaK proto chystá investiční akci na úpravu zdroje pitné vody. Ze zdroje Chlum-studna je trvale zásobováno cca 20 obyvatel množstvím vody 3m3 / den a žádné zařízení v oboru výroby potravin. Upozornění a doporučení SČVaK na základě zprávy KHS:Vodu z vodovodu Děčín – Chlum nelze používat pro přípravu kojenecké stravy. Přímou spotřebu vody z vodovodního řadu je vhodné omezit rovněž u dětí do 3 let a těhotných žen. (zdroj: zde... )

11.8.2006křest zvonu Cyrilek Chlumský

dne 11.8.2006 byl slavnostně pokřtěn nově odlitý zvon Cyrilek Chlumský umístěný na Chlumské kapli. Zvon byl odlit dne 6.července 2006. Majitelé zvonu jsou Břetislav a Růžena Honsovi. Kmotrou zvonu se stala p. Mastíková. Křest provedl p. F. Papež.

Martina Parkanová,Ing. © 2011 - 2012